Viruse Modele 3D

Duke treguar të gjitha rezultatet 6

Virusi është një agjent jo-qelizor infektiv që mund të riprodhohet vetëm brenda qelizave të gjalla. Viruset ndikojnë në të gjitha llojet e organizmave, nga bimët dhe kafshët tek bakteret dhe harqet (viruset bakteriale zakonisht quhen bakterofagë). Gjithashtu zbulohen viruse që mund të përsëriten vetëm në praninë e viruseve të tjerë (viruset satelitore).

Since the publication in 1892 of Dmitry Ivanovsky’s article describing the non-bacterial pathogen of tobacco plants, and the discovery of the tobacco mosaic virus by Martin Beyerin in 1898, more than 6,000 types of viruses have been described in detail, although they are supposed to exist more than a hundred million. Viruses are found in almost every ecosystem on Earth, they are the most numerous biological form. The study of viruses deals with the science of Virology, a section of microbiology.

Në kafshë, infeksionet virale shkaktojnë një përgjigje imune, gjë që shpesh çon në shkatërrimin e virusit patogjen. Përgjigjet e imunitetit mund të shkaktohen edhe nga vaksinat që japin imunitet aktiv të fituar kundër një infeksioni viral të caktuar. Megjithatë, disa viruse, duke përfshirë virusin e mungesës së imunitetit të njeriut dhe patogjenët e hepatitit viral, janë në gjendje të ikin nga përgjigja imune, duke shkaktuar sëmundje kronike. Antibiotikët nuk veprojnë në lidhje me viruset, por disa ilaçe antivirale janë zhvilluar.